Back to homepage PMSR.sk
Slovak Gliding Championship 2020
04.07. - 19.07.2020
Archív

Pretekári

Detail
Krajina
Domáci aeroklub
Celkový nálet hodín (vetrone)
FAI odznak
Súťažná trieda
Typ vetroňa
Imatrikulačný znak
Štartový znak
Späť
Created by WebCreative.info © 2010 - 2020 All rights reserved.